Επικοινωνία | This site in English

 

Lighthouse - Είδη για Γραμματόσημα

Τα βιβλία για γραμματόσημα της Lighthouse ανήκουν σε 3 κατηγορίες και καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών του φιλοτελιστή. Συγκεκριμένα οι 3 αυτές κατηγορίες είναι :

 

Βιβλία με σταθερά φύλλα

και διαφοροποίηση ως προς:

 

 

 

 • μέγεθος / εξωτερικές διαστάσεις

 • εξώφυλλο (ποιότητα και χρώμα)

 • πλήθος σελίδων (από 8 φύλλα / 16 σελίδες έως και 32 φύλλα / 64 σελίδες)

 • χρώμα σελίδων (λευκές / μαύρες)

 • είδος / ποιότητα υλικών (περγαμήνη / ζελατίνη)

 

Βιβλία με κινητά φύλλα και διαφοροποίηση ως προς τα:
 

 • εξώφυλλο (ποιότητα και χρώμα)

 • πλήθος σελίδων (ανάλογα με τις ανάγκες)

 • περιεχόμενο / θήκες σελίδας (από 1 για ολόκληρα φύλλα έως και 7 για κανονικές σειρές)

 

Συλλογές χωρών με διαφοροποίηση ως προς τα:
 

 • εξώφυλλο (χρώμα)

 • χώρα (140 χώρες του κόσμου)

 • συλλεκτική περίοδο (ανάλογα με τη χώρα)

Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2004

Copyright © 2004 Γιώργος Θαλασσινός

Για ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με το site: info@paidoussis.gr